Print Shortlink

Kiedy i jak rozliczyc PIT

Zeznanie podatkowe PIT składają osoby fizyczne, które w poprzedzającym złożenie zeznania roku podatkowym osiągnęły przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli takich przychodów nie było to zeznania podatkowego składać nie trzeba. Najważniejsze jest jednak to, aby przestrzegać terminów złożenia zeznania. Nie złożenie zeznania w terminie wiąże się z konsekwencjami w postaci grzywny bądź mandatu karnego. Terminy złożenia zeznania określone są w ordynacji podatkowej ipodatki zależą od rodzaju dochodu, jaki uzyskujemy, a co za tym idzie od rodzaju deklaracji, którą się rozliczamy. Musimy zadbać także o poprawność naszej deklaracji.  W tym celu warto użyć darmowy program do PIT 2013.

Terminy rozliczenia PIT

Najwcześniej zeznanie podatkowe składają duchowni oraz podatnicy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się na zasadzie karty podatkowej bądź ryczałtem. W powyższym przypadku rozliczenie podatku należy złożyć do ostatniego dnia stycznia roku następnego po roku podatkowym. Z kolei ostatni dzień lutego to termin, w którym pracodawca składa PIT-40 za swojego pracownika, jeżeli ten zdecyduje się na rozliczenie go przez pracodawcę. Do końca lutego zeznanie PIT-40A składa również Zakład Ubezpieczeń Społecznych za swoich świadczeniobiorców. Do końca kwietnia z urzędem skarbowym rozliczają się z kolei osoby fizyczne prowadzące swoją działalność gospodarczą rozliczające się stawką podatku zróżnicowaną bądź liniową, pracownicy oraz gracze giełdowi i zarabiający na nieruchomościach.

Jak złożyć zeznanie

Niezależnie od tego czy rozliczamy się indywidualnie czy razem z małżonkiem, złożyć zeznanie możemy najprościej osobiście, wybierając się do Urzędu Skarbowego pod który podlegamy. Podatnicy nie mający czasu na osobiste stawiennictwo w Urzędzie mogą nadać PIT poprzez Pocztę Polską, ale jedynie poprzez placówkę operatora publicznego. Wówczas liczy się data nadania listu poleconego, więc możemy nasze rozliczenie wysłać nawet w ostatnim dozwolonym terminie. Możemy również skorzystać z elektronicznego systemu składania deklaracji, ale musimy wówczas uzyskać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Leave a Reply